Reviews

Buro Rechtshulp voor (ex)GGZ Cliënten nam mijn UWV probleem serieus!

In 2002 ben ik door een flinke burnout en met depressieve klachten in de WAO terecht gekomen. Tijdelijk uitgeschakeld voor betaald werk. Vanaf 2003 begon ik met vrijwillig werk, om langzaamaan weer uit de impasse te komen. In 2006 heeft dat geleid tot een conflict met het UWV over mijn arbeidsgeschiktheid. Ik heb een bezwaar ingediend. Het UWV heeft mij hierover uiteindelijk in het gelijk gesteld en besloten de situatie weer terug te draaien. Alleen, daar is vervolgens nooit uitvoering aan gegeven! De situatie werd hierdoor nogal complex, en ik heb menig telefoontje moeten plegen om te achterhalen waarom er geen uitvoering aan werd gegeven. Tientallen brieven mocht ik van het UWV ontvangen, de een nog onduidelijker dan de ander. Bovendien spraken de brieven elkaar ook nog eens tegen. Daar werd ik dus ook niet veel wijzer van. Ik werd radeloos. Zodoende begon mijn zoektocht naar ondersteuning hierbij.

Ik heb diverse instanties geraadpleegd. Het juridisch loket, het maatschappelijk werk, twee verschillende advocaten, en uiteraard ook de klachtenambassadeur van het UWV. De eerste drie partijen wisten zich kennelijk geen raad met dit probleem. Zij stuurden mij weg met goedbedoelde adviezen waar ik niets mee opschoot. De klachtenambassadeur van het UWV toonde tijdens de vele lange gesprekken die ik met hem voerde enorm veel begrip voor mijn probleem en zegde mij toe dat hij het bij de juiste afdeling zou neerleggen. In de praktijk kwam het er op neer dat hij me bijna 2 jaar aan het lijntje heeft gehouden.

Door deze onzekere en idiote situatie stortte ik helemaal in. Bovendien raakte ik inmiddels ook financieel in de problemen. Hoewel ik er inmiddels weinig vertrouwen meer in had dat iemand mij kon helpen, werd ik op dat moment gewezen op het Bureau voor Rechtshulp voor (ex)GGZ Cliënten. Al bij het eerste gesprek met hen kwam mijn vertrouwen terug. Daadkrachtig en met kennis van zaken, namen zij mijn probleem op. Binnen 5 maanden was een bijna 5 jaar slepend conflict opgelost, en kon ik de sores weer achter me laten.

Waarom was de hulp van Bureau voor Rechtshulp voor (ex)GGZ Cliënten wel een succes?

  • Zij namen mijn probleem serieus, en samen zijn we het probleem gaan ontrafelen.
  • Zij beschikken wèl over de benodigde kennis en tonen bovendien daadkracht.
  • Ze nemen het probleem niet over, maar hebben me ook niet uitsluitend met goedbedoelde adviezen weer weggestuurd. Samen hebben we de nodige brieven opgesteld, en steeds kon ik met een brief in mijn hand hun pand weer verlaten. Boter bij de vis.
  • Noodzakelijke telefoontjes werden ter plekke gevoerd. Voor zover mogelijk door mijzelf, en anders door een medewerker van het Bureau.

Alles bij elkaar ben ik hiervoor 3 keer hooguit een uur met hen in gesprek geweest. Een zeer efficiënte manier van werken, zo lijkt mij.

Kortom, kennis van zaken en een zeer efficiënte werkwijze bij het Bureau voor Rechtshulp voor (ex)GGZ Cliënten, met respect voor de klant. Daar kunnen andere hulpverlenende instellingen nog een lesje van leren. Chapeau!

Rest mij het Bureau voor Rechtshulp voor (ex)GGZ Cliënten enorm te bedanken voor de geboden hulp. Ik heb nu het gevoel dat ik weer verder kan.

Karen
14 januari 2019


Verslag van mijn ervaringen met Buro Rechtshulp voor (ex)GGZ Cliënten

Begin 2001, kwam ik terug naar Nederland na jarenlang verblijf in het buitenland.

In 2006 begon er een hoop ellende toen ik ongevraagd huurtoeslag ontving, niet wetende wat dat was. Pas enige jaren later begreep ik dat huurtoeslag huursubsidie was die ik ten onrechte had ontvangen. Ik moest al die huurtoeslag terugbetalen evenals teveel ontvangen zorgtoeslag. Dat resulteerde in een niet aflatende stroom vorderingen, aanmaningen, dwangbevelen en beslag op een deel van mijn inkomen.

Het duizelde mij dus zocht ik hulp, zeulend met tassen vol brieven van de Belastingdienst. Het begon met een Belastingconsulent die niet wist wat hij aan moest met al mijn paperassen.

De tweede in rij was een Sociale Raadsvrouw die haar best probeerde te doen maar uiteindelijk geen andere raad wist te geven dan dat ik alles maar terug moest betalen.

De volgende hulpverlener was de Formulieren Brigade, een zojuist gearriveerde Russische immigrante stond mij vriendelijk te woord, echter de berg aanmaningen etc. bleek voor haar abracadabra waar ze mij niet mee kon helpen.

Met de moed der wanhoop ben ik toen helemaal naar Hoofddorp gereisd om hulp te vragen aan de vakbond CNV Dienstenbond. Daar moest ik eerst betalen voor een USB-stickje. Twee medewerkers daar deden belastingaangifte voor mij.

Tevergeefs, ook daarna bleef de Belasting mij stalken met dwangbevelen en het aankondigen van huisbezoeken. Inmiddels was ik door dit alles dermate in de financiële problemen geraakt dat ik geld moest lenen van mijn kinderen om te kunnen eten, ik kon niets meer besteden, mijn hele leven draaide om die belastingschuld.

Toen ik al nergens meer in geloofde maakten enige mensen mij attent op het bestaan van Buro Rechtshulp voor (ex)GGZ Cliënten. Ik maakte een afspraak en tot mijn verbazing bleken zij wel de kennis en kunde in huis te hebben om mij in korte tijd uit de ellende te helpen. Zij maakten bezwaar en deden de aangiften over een aantal jaren opnieuw waarbij ze allerlei kostenposten opvoerden die de vakbond over het hoofd had gezien.

Alles draaide 180 graden om.

In plaats van eindeloos bedragen aan de Belasting te moeten betalen kreeg ik nu opeens een heleboel geld van de Belastingdienst terug en werd ik niet meer lastig gevallen met aanmaningen, rente, incassokosten etc.

Ik ben de mensen van Buro Rechtshulp voor (ex)GGZ cliënten nog elke dag dankbaar voor wat ze voor mij voor elkaar gekregen hebben. Ze hebben mijn leven echt in positieve zin veranderd.

Adriënne Garber
7 december 2018