Tips

U krijgt een erfenis, wat nu?

Regelmatig krijgen wij cliënten die na het overlijden van een naaste familielid geconfronteerd worden met een openstaande rekening die de overledene nog moest betalen. In de brief, gericht aan “de erven van”,  staat dat de erfgenamen de vordering moeten betalen indien de erfenis niet is verworpen of beneficiaire is aanvaard. Wat betekent dit?

In Nederland erft men alle bezittingen en schulden. Als er meer schulden zijn dan bezittingen, moeten alle erfgenamen deze schulden gezamenlijk betalen. Vooral schulden die niet direct bekend zijn leveren problemen op. Voorbeeld: het overleden familielid verbleef in een verpleeghuis waarvoor een eigen bijdrage verschuldigd was. Het CAK (de organisatie die de inning regelt) komt na een paar maanden met een hoge rekening. In de rechtspraak zijn voorbeelden te vinden van 13.000 euro en hoger. Hoe kunt u dit als erfgenaam voorkomen?

Indien u zeker weet dat de schulden hoger zijn dan de bezittingen kunt u de erfenis verwerpen, dit kan via een verklaring bij de rechtbank. Als er mogelijk nog schulden zijn kunt u de erfenis ook beneficiaire aanvaarden. Dit betekent dat u de erfenis aanvaardt en tegelijk verwerpt indien er meer schulden zijn dan bezittingen. Deze vorm van aanvaarden doet u ook via een verklaring bij de rechtbank. In beide gevallen draait u niet meer op voor schulden die nog openstaan en niet uit de erfenis betaald kunnen worden. In ons voorbeeld hoeft u de rekening van het CAK niet te betalen.

Let wel: zuiver aanvaarden kan ook doordat u een bepaalde handeling verricht. U mag geen handelingen verrichten die uw overleden familielid nooit gedaan zou hebben, bijvoorbeeld het opzeggen van een telefoonabonnement. Ook mag u geen spullen van de overledenen in bezit nemen. Eenmaal (impliciet) gekozen voor zuivere aanvaarding, dan kan dit niet meer worden teruggedraaid via een verklaring bij de rechtbank.

Onze tip: neem het zekere voor het onzekere en aanvaard de erfenis nooit zomaar zuiver. Denk aan beneficiaire aanvaarding.

Meer over erfrecht: www.erfwijzer.nl


U ontvangt huurtoeslag en uw inkomen wijzigt, wat nu?

Wij krijgen vaak cliënten die in een bepaald jaar te veel huurtoeslag hebben ontvangen, terugbetaling hiervan kan een probleem vormen. Om dit te voorkomen moet u tussentijds uw gewijzigde inkomen doorgeven aan de Belastingdienst.

Aan het einde van het kalenderjaar krijgt u de eindafrekening op basis van uw werkelijke inkomen in dat jaar. Als uw inkomen in dat jaar is gestegen, doordat u een baan heeft gevonden of u bent gaan samenwonen met partner of volwassen kind die een eigen inkomen heeft, moet u dit direct zelf doorgeven aan de Belastingdienst. Dan kan de huurtoeslag tussentijds worden aangepast en wordt u bij de eindafrekening niet geconfronteerd met een hoge terugbetaling.

Bereken zelf of u teveel huurtoeslag ontvangt dit kan met de rekenhulp
Geef het nieuwe inkomen door op: Mijn Toeslagen
Meer over huurtoeslag: Nibud