Donateurs

Buro Rechtshulp voor (ex)GGZ cliënten zoekt donateurs die het werk een warm hart toedragen en willen helpen met een donatie. Ben je cliënt van ons en wil je blijk geven van jouw tevredenheid, dan kunt je dit doen door middel van een donatie.

Donaties aan Buro Rechtshulp kunnen worden overgemaakt op:

Rekeningnr: NL21 INGB 0000 0080 81 t.n.v. De Regenboog Groep
Onder vermelding van: donatie Buro Rechtshulp Scip

Alvast hartelijk dank voor je steun!